PhDr. Marie Pospíšilová - Galerie Rosemarie

Galerie obrazů s nakladatelstvím a vydavatelstvím - Pf 2024 :

Kde se naše knihy prodávají:

"Přejděte na e-shop" (je v tvorbě)

"Na zítra si odkládej pouze to, co když neuděláš, tak zemřeš stále spokojen." (Pablo Picasso)

To je základní motto, jímž se řídím.

Obecné stránky nakladatelství a vydavatelství: www.galerie-rosemarie. mysteria.cz

víc k autorce, nakladatelce a vydavatelce: www.mariepospisilova.mysteria.cz,

a také na: www.pansymarie.mysteria.cz,

dále na: databazeknih.cz/autori,

a zajímavosti a aktuality na: www.mariepospisilova-pansymarie-blogy.euweb.cz.

Nabídka obrazů:

Obrazy jsou v současnosti nejvíc nabízeny na www.aukro.cz, v sekci autorských uměleckých děl. Zde zatím není připravena speciální nabídka obrazů, byly upřednostněny e-knihy, které nelze na Aukru nabízet a jejichž výroba je momentálně v popředí. Postupně pak budou vydávány i tištěné knihy. Obrazy jsou často k beletristické tvorbě ilustrativní a jejich reprodukce jsou součástí knih. Něco málo z aktuálně nyní nabízených a volných obrazů k prodeji:

Nabídka e-knih:

Veškeré e-knihy jsou vybavovány ISBN ve formátu PDF a EPUB, Kosmas a Luxor je distribuují ve formátek MOBI, EPUB a PDF.

V srpnu 2023 vyšla e-kniha "Na růžovém keři", autor textu a ilusrací: Marie Pospíšilová (+ tři ilustrace značené Marie Zubrová-později provdaná Pospíšilová)

Název: Na růžovém keři (Příběhy umělecké historičky), První vydání v srpnu 2023 jako e-knihy ve formátu PDF a EPUB, Nakladatelství a vydavatelství: PhDr. Marie Pospíšilová - Galerie Rosemarie, dům Rosemarie, Zahradní 367, 252 03 Řitka

PDF - ISBN 978-80-11-03556-3; EPUB - ISBN 978-80-11-03557-0

Jedná se o thriller, drama, krimi, mysteriózní, ale i satiru, volně navazující na “Zločiny mezi obrazy”, vydané v únoru 2011 v nakladatelství Nava a brzy zcela rozprodané a nedostupné, poté co byly nabízeny v Knižním klubu a většině knihkupectví. Nyní vychází zatím jako e-kniha v nakladatelství a vydavatelství PhDr.Marie Pospíšilová - Galerie Rosemarie, kde jsou pak připravené k vydání další publikace autorky, časem by mělo dojít i na tištěné.

Po úvodním mottu s citátem Pabla Picassa: "Umění je fikce, která nám umožňuje rozpoznat pravdu", po dalším mottu a prologu, následuje dvanáct kapitol a na závěr epilog. Podány jsou příběhy ze života a práce umělecké historičky.

První kapitola začíná: Jednoho dne dopoledne se mi z telefonu začaly linout tóny Čajkovského Klavírního koncertu B moll. Nahrála jsem si tuto svou hru na klavír jako upozornění na hovor, v představě, že to bude mírnější vytržení z ticha, než jakékoliv zvonění. Ale stalo se mi několikrát, když jsem ve chvíli příchozího hovoru právě telefon držela v ruce, že ani Čajkovský nezabránil tomu, že jsem telefon leknutím zahodila.

Skutečný zvuk telefonu dokládá jak vše v knize popisované, vychází z reality. A kdo telefonoval, co chtěl, kam hrdinku za jakým účelem vylákal a jaký byl skutečný cíl? - Tak začíná hlavní příběh, procházející celou knihou, na pozadí množství dalších, založených na skutečně prožitém. Přitom je nahlédnuto do práce umělecké historičky, zkoumání obrazů a jejich rozborů a mnoho dalšího.

Úvodní motto: “Umění je fikce, která nám umožňuje rozpoznat pravdu.” (Pablo Picasso) (Pablo Picasso)

Na růžovém keři - obklopená uměním, jímž se člověk snaží přiblížit největší umělkyni - přírodě, v níž vládne královna květin - růže. Ale pozor, vedle krásných květů má také trny! Takový je život umělecké historičky na volné noze, obklopené krásou, ale nechráněné proti zlu kolem.

E-knihu, 140 stran, obálka + 17 barevných ilustrací - můžete zakoupit těmito různými způsoby:

V prosinci 2023 vyšla další e-kniha - "Sherlock Holmes v Řitce"

ISBN PDF 978-80-909057-0-2, ISBN EPUB 978-80-909057-1-9, ISBN textový CD-ROM 978-80-909057-2-6

Text: Marie Pospíšilová, ilustrace: Marie Pospíšilová

Anotace: Jedná se o soubor jedenácti povídek, napsaných postupně v letech 2010-2019. Text je ilustrován autorkou textu. Společným znakem povídek je, že v nich vystupuje Sherlock Holmes a odehrávají se v jeho době a to buď přímo ve středočeské Řitce nebo v její blízkosti či s ní mají jinou souvislost. Děj je líčen buď autobiografickou hrdinkou - uměleckou historičkou, malířkou a spisovatelkou Rosemarií Maceškovou, od povídek z roku 2008 obývající dům Rosemarie, zděděný po své stejnojmenné pratetě malířce a spisovatelce, současnici Sherlocka Holmese. Tím měla výhodu oproti autorce, která zdědila jen zahradu s ruinou nedokončeného domu a ten dovedla k obyvatelnosti a mohla se do něj trvale nastěhovat až pět let po literární hrdince, zatímco sama ve stísněných poměrech pražského bytu o tom zatím jen snila. Současná obyvatelka domu náhodně nacházela sepsané materiály k příběhům ve starém příborníku v ateliéru ve druhém poschodí domu, který tam opravdu stojí, tak jako jsou skutečné i další reálie. Pratetu Rosemarii Maceškovou v domě Rosemarie v Řitce několikrát navštívil Sherlock Holmes a jednou se tam také setkal s Hercule Poirotem. V textu povídek je bohatě využito jak historických znalostí, tak i znalostí klasické literatury s postavou slavného detektiva a pak zejména specifických znalostí, získaných

celoživotní praxí umělecké historičky. Povídky tak nemají čtenáře jen zaujmout atmosférou staroanglických detektivních příběhů, ale zároveň nenásilně seznámit s historií středočeské obce a jejího okolí a vedle toho mu dávají proniknout do často detektivní práce uměleckého historika při zkoumání obrazů. Dále autorka seznamuje čtenáře se svými osobními zážitky ze svého života a praxe a tím, že se v povídkách setkávají dvě časové roviny, vzdálené sto let, má možnost poukazovat na to, jak lidé jsou stále stejní a jak po stu letech se lze setkat se shodnými problémy a reakcemi, že se až nechce tomu věřit, že příhody od sebe dělí století. V jedné z povídek se autorka zabývá teorií tzv. červí díry a její realizací. Jiná povídka byla oceněna Čestným uznáním od České společnosti Sherlocka Holmese v r. 2013 a publikována v souboru “Sherlock Holmes vítězný” v nakladatelství Bondy v r. 2016, další pak byla zvolena výborem České sekce Asociace autorů detektivek na nominaci do výběru nejlepších detektivních povídek roku 2019 a publikována v “Nejlepší detektivní povídky roku”, Pražská vydavatelská společnost v r. 2020. Ostatní zatím nebyly publikovány.

E-knihu, 115 stran s 19 barevnými ilustracemi můžete zakoupit těmito způsoby:

V prosinci 2023 vyšla pak ještě e-kniha - "Zločiny mezi obrazy"

E-kniha: PDF - ISBN 978-80-909057-3-3, EPUB - ISBN 978-80-909057-4-0

Text: Marie Pospíšilová, ilustrace: Marie Pospíšilová

Jedná se o druhé rozšířené vydání. Poprvé vyšlo tiskem v únoru 2011 v nakladatelství NAVA, brzy bylo rozebrané a zcela nedostupné, šlo sehnat pouze po antikvariátech. Tehdy bylo omezeno na sedm povídek z let 2004-2007 se čtyřmi černobílými ilustracemi, zde přidány tři další povídky z let 2008-2009, z nichž jedna byla otištěna ve sborníku Místo činu-Písek, vydaném nakladatelstvím J&M v Písku v r. 2009. Dále je doplněno 29 barevnými a 9 černobílými ilustracemi.

E-knihu, 179 stran s obálkou + 29 barevnými + 9 černobílými ilustracemi můžete zakoupit těmito způsoby:

V lednu 2024 vyšla další e-kniha - "Drama Modiglianiho Houslistky"

E-kniha: PDF - ISBN 978-80-909057-6-4, EPUB - ISBN 978-80-909057-7-1

Text: Marie Pospíšilová, ilustrace: Marie Pospíšilová

Do souboru bylo vybráno deset povídek, napsaných v rozmezí asi deseti let. Spojuje je téma obrazu Amedea Modiglianiho Houslistka. V některých případech děj mezi povídkami do určité míry navazuje, někdy se částečně překrývá a určitá část se dokonce opakuje, jindy děj vůbec nesouvisí. Povídky byly seřazeny pokud možno chronologicky, takže čtenář obraz sleduje již od úmrtí jeho tvůrce a poslední povídka je futurologicky posunuta do budoucnosti. Smysl celého cyklu pak rozkryje vysvětlení na závěr. Prostřednictvím na první pohled líbivého drobného dílka uznávaného světového malíře je čtenář uveden do všech možných poloh chování společnosti, které se v okruhu umění mohou odehrávat - a neznalý čtenář může být velmi překvapený. Podobně jako byla negativně překvapena autorka, poté co vystudovala dějiny v umění v naivistické představě, že má před sebou poklidný život, naplněný uměním. Místo toho získala nepřebernou zásobu detektivních a někdy až hororových námětů. Malované ilustrace jsou doplňovány fotografickými, což dokládá skutečnou existenci popisovaných reálií. Ostatně veškeré ilustrace, ačkoliv provedené různými technikami, jsou dílem jedné autorky, která je zároveň autorkou textu.

E-knihu, s obálkou + 18 barevnými ilustracemi, 122 stran - můžete zakoupit těmito způsoby:

V březnu 2024 vyšla e-kniha - "Temná policejní administrativa a ještě hůř"

E-kniha: PDF - ISBN 978-80-909057-8-8, EPUB - ISBN 978-80-909057-9-5

Text: Marie Pospíšilová, ilustrace: Marie Pospíšilová

Jedná se o soubor pěti povídek s detektivní tematikou. Byly vybrány povídky, v nichž se policie právě moc kladně neprojevila. Ale není třeba zas tak zoufat, je známé z klasické detektivní literatury, že tak to bylo již v 19. století a tedy nejspíš je po celou dobu existence tohoto orgánu správní moci. A pro lidi je typické, že je sice chyby jiných sužují, znepříjemňují jim život, ale zároveň se jimi rádi baví. V ději povídek se odráží, čím hlavně se v době jejich psaní či krátce před tím autorka byla nucena ve skutečnosti zabývat, čím ji zklamala česká policie, že jí nepomohla, ba naopak kladla překážky - a to nejen v jejím oboru umělecké historičky, ale i při boji s různými zloději a podvodníky v různých v současnosti oblíbených oblastech jejich zájmu. Někdy se děj povídek trochu překrývá, někdy je podán z trochu jiného úhlu.

Autorka si vedle řešení nepříjemných situací všímá obecných fenomenů společnosti, které ji překvapily. Je to třeba rozšířené užívání lži namísto podnikatelkého umu a její nepostihování a některých dalších. Jako obvykle je autorka textu rovněž autorkou četných ilustrací malovaných, kreslených a někdy i fotografických, které mají dokládat, že je pojednáváno o skutečných reáliích, které jsou součástí často z reality převzatých dějů či jejich momentů. A rovněž je typické, že se děje odehrávají v nejužším prostředí jejího života.

E-knihu, s obálkou + 25 barevnými ilustracemi + 4 černobílými, 96 stran - můžete zakoupit těmito způsoby:

V březnu 2024 vyšla e-kniha - "Červí díra aneb trochu teoretické fyziky"

E-kniha: PDF - ISBN 978-80-909187-0-2, EPUB - ISBN 978-80-909187-1-9

Text: Marie Pospíšilová, ilustrace: Marie Pospíšilová

Kniha je souborem pěti povídek, někdy obsáhlejších, některé již byly publikovány. Časový posun, pokaždé racionálně vysvětlený realizací Einsteinovy teorie, umožňuje získat hodnotící nadhled a srovnání existence různých fenoménů v různých dobách lidské existence. Přes tento vůdčí futorologický moment je charakter obsahu povídek laděn dle profese autorky uměleckohistoricky, což je přavažující. Jak je pro autorku typické, uplatňuje zde své specifické celoživotní široké znalosti z oboru, do nějž tak dává čtenáři nahlédnout. Zpracování osobních zážitků je pro ni hlavním účelem její beletristické tvorby. Tu doplňuje vlastními ilustracemi, provedenými různými technikami. Fotografické ilustrace pak dokládají existencí reálií, o nichž text pojednává.

E-knihu, s obálkou + 30 barevnými ilustracemi + 4 černobílými, 116 stran - můžete zakoupit těmito způsoby:

Následovat budou další e-knihy, které jsou již chystané - v současnosti jsou chystány k vydání napřed e-knihy a později jsou plánovány i v tištěné podobě. Budou mezi nimi jednak zcela ještě nikdy nevydané texty, někdy jednotlivě vytištěné povídky v různých souborech a kompendiích.

Obálky chystaných e-knih:

Nabídka textových CD-ROM:

V září 2023 byl vydán CD-ROM Na růžovém keři, který dostal ISBN 978-80-11-03726-0:

Zakoupit je možné těmito způsoby:

V prosinci 2023 byl vydán CD-ROM "Sherlock Holmes v Řitce, který dostal ISBN 978-80-909057-2-6:

Je možné koupit těmito způsoby:

V prosinci 2023 byl vydán CD-ROM "Zločiny mezi obrazy", který dostal ISBN 978-80-909057-5-7:

Je možné koupit těmito způsoby:

Bylo připraveno ještě několik alternativních CD-ROM "Na růžovém keři", bohatších a s originálním malovaným přebalem. Jeho obsahem jsou dva soubory - hudební MP4 a textový PDF (s ilustrativní obálkou a 22 ilustracemi uvnitř textu, celkem 140 stran).

Marie Pospíšilová (Pansymarie) - Gesamtkunstwerk - tj. Celkové umělecké dílo v pojetí Richarda Wagnera. Jsou v jednom tři druhy umění - v originále malba na přebale CD-ROMu - malba akrylem na kartonu, značeno vpravo zeleným kobaltem: stylizovaným květem macešky a Pansymarie 2023, uvnitř CD s vypálenými dvěma soubory - jednak hudebním s úryvkem vlastní hry na klavír Čajkovského Klavírního koncertu B moll, jak to má autorka nahrané na mobilu jako upozornění na hovor a jak tím začíná text zatím vydané e-knihy Na růžovém keři (Příběhy umělecké historičky) - thriller, krimi, drama, mysteriózní a satira, takže na to pak lze navázat čtením dalšího souboru - textu zatím vydané e-knihy a také tohoto CD-ROMu. V textu na 141 stranách je dalších 17 ilustrací a samozřejmě ilustrační je i obal textu z e-knihy.

CD jsou číslována. protože vzhledem k originálnímu malovanému přebalu se jedná vždy o originál. Jedná se tedy o obsahově shodné CD, pouze jiný originální přebal.

1. verze CD-ROMU byla obratem prodána na Aukru:

Bylo připraveno několik dalších verzí:

Lze zakoupit těmito způsoby:

Lze zakoupit těmito způsoby:

Lze zakoupit těmito způsoby:

Rovněž další nabízená CD-ROM jsou totožná, se stejným obsahem, pouze s odlišnou originální akrylem malovanou obálkou, která se váže k obsahu - viz:

Nabídka mluvených CD-ROM:

Bylo učiněno několik pokusů o namluvení CD-ROM autorkou, avšak projevilo se, že její momentální zdravotní stav to neumožňuje, takže zůstává zatím v rezervě, kdyby se náhodou časem léčbou zdravotní stav ještě natolik zlepšil, že by bylo namluvení textů možné.

Nabídka tištěných knih:

Rovněž je plánováno a zde najdete nabídku. Vydávané e-knihy jsou v podstatě především přípravou materiálu pro budoucí tisk, k němuž dojde ihned, jakmile to umožní finanční situace. Jistota je viděna na přelomu roku 2025 a 2026.

Z nakladatelské a vydavatelské produkce jsou momentálně k dispozici dvě čísla měsíčníku BRDSKÉ HOVORY z roku 2017 - a to jak v e-podobě, tak je ještě k dispozici několik tištěných exemplářů. Jsou brožované, v barvě, na křídovém papíru, vždy 36 stran, formát A5, cena jednoho čísla v e-podobě i tištěné je 50,- Kč.

Zde jen malá ukázka vždy různorodých sedmi stran z každého čísla - každé číslo obsahuje jak různé informace, třeba obrazy, které byly v létě 2017 v nabídce galerie, když ještě nikdo netušil, že čtvrt roku poté budou ukradeny (či zpronevěřeny, což středočeská policie natolik rozlišuje, že zpronevěřené vůbec nestíhá. Dále jsou tam vždy ukázky některých povídek s ilustracemi.

Každé číslo BRDSKÝCH HOVORů čítající 36 stran můžete objednat v elektronické podobě v souborech PDF nebo EPUB anebo ještě je možnost získat i v tištěné podobě (zbylé výtisky, do vyprodání zásob).

Z 1. čísla Brdských hovorů:

Ze 2. čísla Brdských hovorů:

A co do nového roku 2024?

Sofoklés: Nejtěžší prokletí lidstva jsou peníze.

Johann Wofgang Goethe: Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Steve Jobs: To nejcennější, co všichni máme, je náš čas.

Ale nejvtipnější je Fernandel: Kdo má peníze, koupí si auto. Kdo je nemá, zemře jinak.

A rozhodně mám i tu osobní zkušenost, že platí Murphyho zákon: Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy současně s nečekanou složenkou na obnos ve stejné výši. Dnes to už nemusí být složenka, ale výzva k úhradě určené částky, obdržená do datové schránky.

V případě zájmu o cokoliv, použijte prosím chat nebo e-mail.

Více k obsahu činnosti galerie Rosemarie, který je daný zaměřením její provozovatelky umělecké historičky, malířky a spisovatelky PhDr. Marie Pospíšilové - biografické údaje více viz - www.mariepospisilova.mysteria.cz a k tvůrčí práci více viz - www.pansymarie.mysteria.cz. Protože je sama provozovatelka zaměřena tvůrčím směrem, který rozhodně převažuje nad obchodním, galerie je určena předně na prezentaci její vlastní tvorby - a to tedy nejen výtvarné, nýbrž i literární. A v té oblasti je obnovována nakladatelská a vydavatelská činnost a to vlastní beletrie, což ještě tak nebylo v rámci nakladatelství a vydavatelství Tabularium Traditionis v 90. letech, sídlícího v Praze 10-Zahradním Městě, v Maceškové ulici. Tehdy spíš sloužilo k vydávání bulletinů pro různé organizace - jako pro Klub kultury Syndikátu novinářů ČR, kde byla provozovatelka předsedkyní nebo pro Zemskou stavovskou unii, od níž získala Řád svatého Václava.

Nakladatelství a vydavatelství PhDr. Marie Pospíšilová - Galerie Rosemarie sídlí v Řitce, v domě Rosemarie, Zahradní ulice č.p. 367.

Dům dostal své jméno od autobiografické hlavní literární postavy provozovatelky galerie - Rosemarie Maceškové, která jej rovněž obývá, a to již v literatuře, psané od r. 2008. Jinak v literatuře je od počátku tisíciletí.

www.rosemarie-dum.mysteria.cz - dům Rosemarie

www.ruze-domu-rosemarie.euweb.cz - Růžová zahrada domu Rosemarie

www.rodinny-hrbitov-Ritka367.mysteria.cz a www.hrbitov-zahradni367-ritka.mysteria.cz - rodinný hřbitov s rodinným náhrobkem zabírá snad pětinu plochy zahrady.

Adresa je: Zahradní 367, 252 03 Řitka

Telefon: 704365619, pansymarie2020@yahoo.com, ale nejjednodušší je využít chatu na webu.